Hoe zorgen we ervoor dat meer fietsers parkeren onder de bieb?

De "rode zone"

De "Rode zone"

De aanleiding
Situatie is nu dat de mooie en goed toegankelijke ondergrondse fietsenstalling bij de OBA grotendeels leeg staat en de stoep volstaat met fietsen. Een rommeltje. Soms worden fietsen met kettingslot vastgezet aan de leungen van de trap naar de bieb. Dan wordt het zelfs gevaarlijk.

Het idee
Het idee is om in het gebied rondom de OBA een fietsparkeerverbod af te kondigen. Dit gebied wordt gemarkeerd door rode lijnen. We noemen het de "Rode zone". Je fiets moet dus in de fietsenstalling worden geplaatst. En dat werkt alleen als er actief en consequent gehandhaafd wordt. Elke fiets die in de rode zone staat wordt weggehaald en kan tegen betaling van de gemaakte kosten worden opgehaald uit het depot.

De aanpak
Natuurlijk kan dit niet van de ene op de andere dag worden ingevoerd. Eerst wordt gedurende een maand met borden gewaarschuwd dat dit een rode zone is en wat dat betekent. Op die borden staat ook vanaf welke datum actief gehandhaafd (weggeknipt) gaat worden. Vanaf die datum met een paar mensen alle fietsen die in de rode zone staan losknippen en afvoeren. Na een maand is iedereen er aan gewend en is één handhaver voldoende. Hij plaatst de weggeknipte fietsen in een nog te bouwen depot in de fietsenkelder waar de eigenaar de fiets kan terugkopen. Overigens wel een handhaver met een natuurlijk fysiek overwicht want niet iedereen vindt het leuk als je aan zijn of haar fiets komt. Maar ja, doel van de gemeente is niet het winnen van de populariteitsprijs maar het goed omgaan met gemeenschappelijke voorzieningen.

De Kosten
Structurele kosten per jaar: Eén handhaver € 50.000.
Eenmalige kosten € 30.000 (specificatie hieronder):
Tien borden plaatsen a € 200 is € 2.000.
Drie handhavers gedurende eerste maand € 15.000
Vrachtauto voor afvoeren in eerste maand: € 3.000
Depot maken in de fietsenkelder € 10.000

Bijvangst
Bijkomende winst van deze aanpak is dat de "rode zone" een begrip wordt in Amsterdam en dus ook op andere plaatsen in de stad kan worden ingevoerd. En hoe meer de fietser gewend raakt aan dit fenomeen, hoe sneller een gebied bevrijd kan worden van overal en nergens geparkeerde fietsen. "Oh, een rode zone.... ik zet 'm wel in de fietsenkelder".

370 stemmen
stem
Inloggen
Controleer!
(even geduld ...)
reset
of meld u aan met
 • facebook
 • google
Ingelogd als (Afmelden)
Je hebt nog over! (?) (Denken…)
Jan Bosma plaatste dit idee  ·   ·  Beheerder →

10 reacties

Inloggen
Controleer!
(even geduld ...)
reset
of meld u aan met
 • facebook
 • google
Ingelogd als (Afmelden)
Indienen...
 • Zilly schreef  · 

  Niet echt goed plan want als je een fietsendief bent dan kan je gewoon een hesje aan doen en dan de sloten open breken en dan mee nemen he ?????

 • anoniem schreef  · 

  Een te goed plan wellicht. Er staan overdag vaak meer fietsen buiten dan er in de fietsenstalling passen!

 • Jan schreef  · 

  Ik denk dat dit aanpak niet zo goed zou werken omdat ik denk dat er nog veel mensen zijn die hun fiets voor der bieb parkeren omdat ze niet weten, dat er een fietsenstalling voor de bieb is. Wat helpt het, een rode zone te installeren rond de bieb als fietsers het alternatief voor der rode zone (de fietsenstalling) niet eens kennen? Bovendien is het zo dat er echt geen rode zone moet zijn maar gewone goede markering, die laat zien dat het verboden is om fietsen voor de bieb te parkeren. Er is echt geen enkel goed zichtbaar boord of markering te zien dat jouw meedeelt dat je het fiets niet voor de bieb mag parkeren.

 • H.Nobel schreef  · 

  Goed plan en het enige dat de overlast van op de stoep geparkeerde fietsen kan tegengaan. Iedereen die in Amsterdam woont weet dat plannen zonder actieve en consequente handhaving niet zullen werken.

  Maar jammer genoeg is het juist deze handhaving die ervoor zal zorgen dat dit plan het niet zal halen: het is namelijk te duur. € 50.000 per jaar voor een handhaver is een grote kostenpost voor iets dat in de budgettering waarschijnlijk onder 'overige' zal vallen. (€ 50.000 klinkt overigens nogal aan de goedkope kant voor handhaving van 7 dagen per week, minstens 8 uur per dag, maar dit terzijde.)

  Dit plan zal het dus niet worden of alleen in afgezwakte vorm. Er zal misschien geld beschikbaar komen voor een proef van een jaar of zo, maar zodra het geld, en daarmee de handhaving, stopt zal de stoep vrijwel meteen weer volstaan met fietsen. We hebben dit al eerder gezien in Amsterdam, op het pleintje bij het WTC bijvoorbeeld, maar ook, schiet me nu opeens te binnen, bij de bibliotheek zelf. Ik geloof dat er in het eerste jaar na opening (of de eerste twee jaren) altijd twee mannen in lichtgevende vestjes stonden die mensen met fietsen naar de fietsenstalling verwezen en dat werkte vrij goed. Maar toen zij verdwenen, kwamen de fietsen weer terug.

 • marjolein noyce schreef  · 

  En eens per jaar een fietsverkoopdag, om alle niet opgehaalde fietsen weer te verkopen zodat er weer ruimte komt.

 • Hans Scholing schreef  · 

  Niks gedogen, geen slap ontmoedigingsbeleid! Beetje on-Amsterdams misschien maar werkt m.i. het beste

 • Pieter Nieuwenhuijsen schreef  · 

  Natuurlijk, dit ligt zo voor de hand. Bespottelijk eigenlijk dat onze bestuurders dit zelf niet weten te bedenken en uit pure onmacht hun toevlucht nemen tot deze opgeblazen ideeënwedstrijd. Hoeveel ambtelijke manuren zijn gemoeid met dit circus? Het zegt iets over de bestuurskracht van het stadsdeel.
  Vijfhonderd euro voor Jan Bosma!

Feedback en Kennisbank